CS Electronics / Ham Radio Controler / Systém přenosu dat GETRONIX
Enter to shopping cart empty

Systém přenosu dat GETRONIX

Systém přenosu dat GETRONIX umožňuje sbírat a přenášet telemetrická data převážně průmyslových objektů, prostřednictvím trunkové radiové sítě. Systém je schopen data získat ze suchých kontaktů relé, proudových smyček nebo stavových napětí, pulsních výstupů a nebo třeba data vyčíst přímo z řídícího automatu PLC.
Systém je nasazen v Plzni a okolí cca na 20 místech a přenáší data do jednoho centrálního bodu, kde se data vizualizují a odkud je systém možno ovládat.
Parameters
Napájení:13.8 VDC
Odběr ze zdroje:1A, typicky 500mA
Komunikace:RS232, RS485
Počet vstupů:64 digitálních
6 analogových
Možnosti:vlastní sběr dat
načítání dat z PLC
Price: on call
Add to cart:
Price displayed net of VAT.
  1. Úvod
  2. Partneři
  3. Elektronika
  4. Servis
  5. Download
  6. Reference
  7. Bulletin
  8. Kontakty